9. – 16. juli 2022 Åndalsnes, Romsdal

Påmelding/Avtalens inngåelse

Avtalen mellom Norsk Fjellfestival og deltager ansees inngått ved deltagers innbetaling av påmeldingsavgiften.

Deltagers rett til å avbestille arrangementet

  • Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på 25 % av påmeldingsavgiften. Avbestillingsmuligheten gjelder frem til 14 dager før arrangementet starter.
  • Avbestilling mellom 13 og 4 dager før arrangementet starter: Deltager betaler 50 % av arrangementets fulle pris.
  • Avbestilling senere enn 3 dager før arrangementet starter eller utelatt fremmøte ved arrangementets start: Deltager betaler arrangementets fulle pris.
  • Det blir full refusjon (minus administrasjonsgebyr) av deltakeravgift om Norsk Fjellfestival må kansellere arrangementet pga Covid 19

Norsk Fjellfestivals rett til å endre eller kansellere et arrangement:

For få påmeldte

Norsk Fjellfestival kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Norsk Fjellfestival har satt som forutsetning for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt, 5 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til deltager senest ved fristens utløp. Norsk Fjellfestival plikter å gi deltager beskjed om kansellering så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal deltagernes innbetaling refunderes.

Dårlig vær eller forhold

Dersom dårlig vær eller andre forhold gjør det nødvendig å endre arrangementet, skal Norsk Fjellfestival etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren. Norsk Fjellfestival vil i slike tilfeller tilby deltageren et alternativt arrangement i samme tidsrom.

Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos guide/veileder vil Norsk Fjellfestival etterstrebe å skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Norsk Fjellfestival ikke kan tilby en alternativ veileder vil deltager får refundert beløpet som er innbetalt på det aktuelle arrangementet.

Covid 19

Norsk Fjellfestival kan kansellere arrangement om norske myndigheter setter inn tiltak som tilsier at arrangementet må avlyses. Det samme gjelder ved kommunale tiltak bestemt av Kommunelege.