11. – 14. mars 2021 Åndalsnes, Romsdal

Påmelding/Avtalens inngåelse

Avtalen mellom Norsk Fjellfestival og deltager ansees inngått ved deltagers innbetaling av påmeldingsavgiften.

Deltagers rett til å avbestille arrangementet

  • Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på 25 % av påmeldingsavgiften. Avbestillingsmuligheten gjelder frem til 14 dager før arrangementet starter.
  • Avbestilling mellom 13 og 4 dager før arrangementet starter: Deltager betaler 50 % av arrangementets fulle pris.
  • Avbestilling senere enn 3 dager før arrangementet starter eller utelatt fremmøte ved arrangementets start: Deltager betaler arrangementets fulle pris.

Norsk Fjellfestivals rett til å endre eller kansellere et arrangement:

For få påmeldte

Norsk Fjellfestival kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Norsk Fjellfestival har satt som forutsetning for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt, 5 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til deltager senest ved fristens utløp. Norsk Fjellfestival plikter å gi deltager beskjed om kansellering så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal deltagernes innbetaling refunderes.

Dårlig vær eller forhold

Dersom dårlig vær eller andre forhold gjør det nødvendig å endre arrangementet, skal Norsk Fjellfestival etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren. Norsk Fjellfestival vil i slike tilfeller tilby deltageren et alternativt arrangement i samme tidsrom.

Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos guide/veileder vil Norsk Fjellfestival etterstrebe å skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Norsk Fjellfestival ikke kan tilby en alternativ veileder vil deltager får refundert beløpet som er innbetalt på det aktuelle arrangementet.