9. - 12. mars 2023 Åndalsnes, Romsdal
# Romsdalsvinter

Fjell lyt du yver skal du koma lenger – Olav H. Hauge

Litteratur og natur henger tett sammen. Mange av våre forfattere og diktere lar seg inspirere av den norske naturen når de skriver. Og det skjønner vi godt. Naturen og fjella gir energi, nye idéer og rom for å tenke og undre seg.

Dette rommet ønsker vi at du skal få oppleve under vår festival.

Norsk Fjellfestival 2020 har litteraTUR som tema. På flere av våre arrangement skal dere få følelsen av at temaet er en del av opplevelsen.

Åpning av Diktarstien rundt Herjevatnet, besøk av forfattere, bokbad, høytlesing og litteratur med musikk er blant opplevelsene du får under Norsk Fjellfestival 2020.