2. september 2023 Åndalsnes, Romsdal
torsdag 10. mars kl 18:00

En kort historie om vårt samspill med villrein igjennom 10 000 år. Hvor har vi villrein i dag og hvilke utfordringer har vi med å ta vare på den? Har vi villrein i Rauma om 100 år? Økt ferdsel i fjellet og endret klima,- utfordringer for villrein på rødlista

Foredragsholder:

Raymond Sørensen, bor på Oppdal og er daglig leder på Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn siden 2017. Norsk villreinsenter jobber med å ta vare på villrein og fjellområdene som den norske villreinen bruker. Tidligere nasjonalparkforvalter i Rondane.

Forvalter i Reinheimen NP, Mari Melbø Rødstøl vil fortelle kort om regler for organisert ferdsel i verneområda og om det kommersielle merket for nasjonalparkene.

Gratis arrangement.