1. – 8. juli 2023 Åndalsnes, Romsdal
søndag 10. juli kl 11:00
Varighet: 5 t

Sammen med Terje Blindheim utforsker vi naturen og terrenget opp Grøvdalsbakken.

Fra beitemark til snaufjell
kr 100
Arrangementet startet 10.07.2022

Vi går den fine turen opp Grøvdalsbakken samtidig som biologen forteller og svarer på spørsmål. Vi stopper opp underveis og tar oss tid til å studere artsmangfoldet rundt oss.

Terje Blindheim er biolog og har bred erfaring innen kartlegging av skog- og kulturlandskap, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. Han innehar god artskunnskap innen karplanter, sopp og lav, og har i tillegg ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold.

Turbeskrivelse: Parker like før elva før setra i Søridalen (bomveg). Dette er en DNT-sti som fører videre til Mardalsbotn. Fra parkeringa går du langs vegen inn til setra. Det er bru over elva og deretter tydelig sti over åpen mark til skogen. Følg stien gjennom skogen til venstre for elva til hengebrua. Kryss brua og følg så en rygg til høyre for elva oppover Loftdalen og Grøvdalsbakken. Etter skog­grensa går stien godt til høyre i botnen oppover til den møter elva igjen like før toppen. Litt bratt øverst før det slaker ut, men det er god sti hele vegen oppover. Når du kommer til ura før vatnet, går stien litt oppover og langs ei smal rampe i bergveggen til høyre for ura. Denne leder fram til en heller (overheng) du må passere under. Like etter helleren er det et stikryss. Stien til venstre går slakt nedover til Nedre Bakkevatnet og den åpne hytta Fallebu.

Grøvdalsbakken er Stikk Ut-tur.