1. – 8. juli 2023 Åndalsnes, Romsdal
lørdag 9. juli kl 16:00

Utstillingstittel: «Nett»

I denne utstillinga viser Gjertrud Hals ei serie av nett/nettverk som ikke har vært stilt ut tidligere. Disse er laga av kozo (innerbarken av morbærtre), lin-fibrer, pigment og celluloselim.

«Nett» er et komplekst tema som hun i sitt kunstnerskap stadig kommer tilbake til. Hun har gjennom åra laga to og tre-dimensjonale nett, og nett av mange forskjellige materialer; tråd, snøre, sen, røtter, glasfibertråd, karbonfibertråd og metalltråd.

Nett og nettverk har vært et sentralt tema gjennom store deler av livet hennes. Hun vokste opp i et miljø med nærkontakt til «nettet»: fiskegarn ble sett i sjøen og måtte deretter renses (høvelig barnearbeid), garn skulle bøtes (det gjorde far hennes i en krok på kjøkkenet),og en stor opplevelse var å være med på sildefeltet og se silda bli ausa opp fra ringnota i store håver.

Omgrepet «nettverk» rommer det symbolske såvel som det konkrete. I fra hennes barndom på femti- og sekstitallet har det vokse fram en ny type nettverk med stadig større aktualitet: «det globale nettverket».

Mer enn noen gang er nettverket i internettalderen kjernen i samfunnsmessige funksjoner og endringer.  En får en følelse av å leve i ei tid der stadig mei dreier seg om nettverk, og de som forsker på mennesket sin hjerne avdekker lag på lag med nettverk.

www.gjertrud-hals.no

www.instagram.com/gjertrudhals/

www.facebook.com/gjertrud.hals/

Åpning av utstillingen skjer lørdag 9. juli kl 16. Utstillingen finner sted på Gråveggen i Rauma Kulturhus hele festivaluka. Åpninga er gratis.